Top 4/4 Alternatives to lichtopvianen.nl

 1. hor105.nl
  hor105.nl
 2. Home - Stichting Haegsche Ooievaar Runners

  Ons Doel De stichting Haegsche Ooievaar Runners stelt zich tot doel om middels diverse activiteiten rondom haar deelname aan de Roparun zoveel mogelijk gelden bijeen te brengen ten behoeve van de Stichting Roparun Palliatieve Zorg. Deze stichting houdt zich bezig met projecten ten behoeve van (veelal terminale) kankerpatiënten en patiëntjes.

 3. plcdenhaag.nl
  plcdenhaag.nl
 4. Stichting PLC Participatie Leefbaarheid & Cultuur | Home

  Welkom bij Stichting PLC Participatie Leefbaarheid & Cultuur! Stichting PLC Den Haag richt zich op de maatschappelijke participatie en emancipatie van Haagse groepen met verschillende culturele achtergronden. Door het organiseren van interculturele activiteiten willen we zoveel mogelijk mensen met elkaar en met elkaars cultuur in contact brengen. Actief, kleurrijk en veelzijdig, dat is PLC. Doet u

 5. stichtingjouwverhaal.nl
  stichtingjouwverhaal.nl
 6. Home Stichting Jouw Verhaal

  De Stichting Jouw Verhaal heeft in het bijzonder ten doel het vernemen en vastleggen van persoonlijke verhalen van oudgedienden en actief dienenden van het Korps Commandotroepen. Om zoveel mogelijk bijzondere ervaringen rondom het Korps voor de toekomst te bewaren en daarmee te bouwen aan een unieke verzameling levensverhalen. De Stichting heeft eveneens als doel het optekenen van levensverhalen van anderen dan hierboven beschreven, al dan niet gelieerd aan het Korps Commandotroepen en al dan niet vanuit een persoonlijke militaire ervaring.

 7. kunstencoo.nl
  kunstencoo.nl
 8. Home

  Kunst & COO verzorgt de kunst- en cultuureducatie voor de gemeente Ooststellingwerf. De organisatie bestaat uit een samenwerkingsverband van docenten, verenigd in een coöperatieve vereniging. Door het verzorgen van lessen en cursussen probeert Kunst & COO kunst en cultuur zo breed mogelijk aan te bieden en te promoten. Daarnaast werkt Kunst & COO nauw samen met de onderwijsorganisaties, muziekverenigingen en de stichting Kunstwerf om het aanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de vraag. Aangezien de gemeente Ooststellingwerf zoveel mogelijk jongeren in aanraking wil laten komen met kunst en cultuur subsidieert ze de lessen, cursussen en projecten voor jongeren to...